Záloha na daň z příjmu

Již máte podané přiznání k dani z příjmů? A vyšla Vám daň vyšší jak 30.000 Kč? Čeká vás v následujícím roce jedna povinnost navíc - záloha na daň

Jak vysoké a jak často musíte jako podnikatel/společnost platit?

V případě, že daň vyšla v rozmezí 30.000 Kč - 150.000 Kč platíte zálohy 2x ročně,  a to 15. června a 15. prosince ve výši 40% ze zaplacené daně.

Vyšla Vám daň nad 150.000 Kč? Pak budete platit zálohy čtvrtletně tj. 15. března, 15. června, 15. září, 15. prosince a to ve výši 25% ze zaplacené daně. 

Zaplacené zálohy se zohlední v daňovém přiznání v následujícím období a výsledná daň bude o zaplacené zálohy menší.

Jste zaměstnanec a vedle toho ještě podnikáte? I na Vás se vztahuje povinnost platit zálohy na daň. Podmínky se ale trochu liší. Posuzuje se z kolika procent je tvořen daňový základ ze zaměstnání z celkového daňového základu.


více jak 50%? -> neplatíte žádné zálohy
více jak 15% ale menší jak 50%? -> platíte zálohy vypočtené dle pravidel pro podnikatele ( popsané výše) ale v poloviční výši
Méně jak 15% -> platí se dle standardních pravidel popsaných výše.

kalkulacka