Cena za poskytované služby je stanovena vždy individuálně v závislosti na náročnosti, pracnosti a množství dokladů. Klientům nabízíme zpracování jednorázových úkonů nebo měsíční paušál. Níže je k nahlédnutí orientační ceník. 

Uvedené ceny jsou bez DPH

 Měsíční paušál za vedení účetnictví (právnická osoba - plátce DPH)

Do 10-ti dokladů 1.500,-Kč
Do 50-ti dokladů 2.300,-Kč
Do 100 dokladů 3.500,-Kč
Do 150-ti dokladů 4.900,-Kč
Více než 150 dokladů individuální nabídka

Měsíční paušál zpracování daňové evidence (fyzická osoba-plátce DPH)

Do 10-ti dokladů

1.200,-Kč
Do 50-ti dokladů 2.000,-Kč
Do 150-ti dokladů 4.000,-Kč
Více než 150 dokladů individuální nabídka

Měsíční paušál zpracování daňové evidence (fyzická osoba-neplátce DPH)

Do 10-ti dokladů 1.000,-Kč.
Do 50-ti dokladů 1.500,-Kč
Do 150-ti dokladů 3.200,-Kč
Více než 150 dokladů individuální nabídka

Dokladem se rozumí 1 vydaná faktura/ 1 přijatá faktura/ 1 pokladní doklad/ 1 položka bankovního výpisu atd.

Součástí paušálu je:

  • vedení peněžního deníku
  • vedení pokladní knihy
  • u plátců DPH zpracování podkladů k přiznání DPH

Paušál nezahrnuje roční závěrku a zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu.

Zpracování mezd

Mzdová agenda zaměstnance - HPP 250,-Kč
Mzdová agenda zaměstnance - DPP/DPČ 150,-Kč
Přihláška/odhláška zaměstnance 200,-Kč
Roční zúčtování mezd 100,-Kč
Evidenční list důchodového pojištění 250,-Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti/srážkové daně 500,-Kč