Účetnictví a daňová evidence

zajišťujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele, malé a střední firmy. Jsme schopni zpracovávat jak fyzické doklady, tak doklady, které nám zašlete elektronicky. Účtujeme v účetním softwaru Pohoda a klientům tak umožujeme přímý export a import dokladů

Konkrétní poskytované služby:

 • Účetnictví
  • vedení účetnictví (podvojného) pro podnikatelské subjekty
  • závěrkové operace včetně sestavení účetních výkazů
  • úhrada a kontrola vydaných a příjatých faktur
  • zaúčtování bankovních výpisů
  • poradenství
 • Daňová evidence
  • vedení daňové evidence
  • evidence závazků a pohledávek
  • zaúčtování bankovních výpisů
  • poradenství

Mzdová agenda

Nabízíme komplexní služby v oblasti personalistiky, zpracování mezd a vyhotovení veškerých hlášení a formulářů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.

Přehled poskytovaných služeb:

 • zpracování mezd
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • sestavení přehledů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení
 • evidenčlí listy zaměstanců
 • zastupování při kontrolách 

Daňová přiznání

Poskytujeme zpracování podkladů k dani z příjmů, dani z přidané hodnoty a majetkové daně. Můžeme zajistit odklad daňového přiznání daňovým poradcem.


Zastupování před úřady


Správa datové schránky