Kontaktujte nás: +420 736 163 081 | protivova@ucetpro.cz

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • kniha pohledávek
 • kniha závazků

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • zpracování účetních dokladů
 • vedení evidence hmotného majetku
 • zpracování účetních výkazů - sestavení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

MZDY

 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášení/odhlášení změstnanců na zdravotní pojišťovnu a česku správu sociálního zabezpečení
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční zúčtování

DANĚ

 • zpracování podkladů pro sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování podkladů pro sestavení kontrolního hlášení
 • zpracování podkladů pro sestavení souhrnného hlášení
 • zpracování podkladů pro sestaení přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování podkladů pro sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování podkladů pro sestavení přiznání k silniční dani
 • zpracování podkladů pro sestavení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí / dani z nemovitých věcí

  ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY