VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

  • kniha pohledávek
  • kniha závazků

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

  • zpracování účetních dokladů
  • vedení evidence hmotného majetku
  • zpracování účetních výkazů - sestavení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

MZDY

  • kompletní zpracování mezd
  • přihlášení/odhlášení změstnanců na zdravotní pojišťovnu a česku správu sociálního zabezpečení
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
  • roční zúčtování

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY